CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2345/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/11/2012

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh B́nh Phước đến 2015 và định hướng đến năm 2020"
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
qd 2345.doc 32(Kbytes)
kt qd 2345.doc 68(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470