CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 345/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/02/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của ông Nguyễn Tấn Lục và bà Lê Thị Bắc, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu bị
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

345.pdf 125(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470