CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1646/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/07/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHH MTV My Anh chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng Trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ theo hướng quy mô công nghiệp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1646.pdf 2081(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470