CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 631/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/03/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban QLDA xây dựng thuộc UBND huyện Hớn Quản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

631.pdf 1395(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470