CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2527/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/11/2015

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu v/v Ban hành Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa thủy lợi thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phú Miêng và Phước Ḥa trên lưu vực Sông bé trong mùa mưa lũ hàng năm
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2527.pdf 692(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470