CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2004/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/09/2007

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và lập bộ hồ sơ địa chính cấp GCNQSD đất lâm nghiệp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

12. QĐ 2004 TỈNH.doc 30(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470