CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2401/ QĐ-UBND
Ngày kư

11/11/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giáo dục Hoa Ngọc Lan chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường mầm non tư thực Hoa Ngọc Lan
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2401.pdf 108(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470