CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 12/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

23/01/2006

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v : Ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô , xe gắn máy trên địa bàn tỉnh B́nh Phước .
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470