CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 66/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

19/06/2006

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v : Ban hành khung giá bổ sung thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên địa bàn Tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QUYẾT ĐỊNH SỐ 66.doc 450(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470