CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2405/ QĐ-UBND
Ngy k

28/08/2009

Người k Nguyễn Văn Lợi
Trch yếu Ph duyệt HSMT gi thầu số 03 đoạn từ Km 15 + 000 đến Km 24 + 000 thuộc Dự a: Nng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn từ Chốt Kiểm lm (Nh my thuỷ điện Thc Mơ) đến B Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2405.PDF 68(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470