CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2093/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/08/2016

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, giao Trung tâm phát triển Quỹ đất quản lư để quy hoạch Trung tâm thương mại thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2093.pdf 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470