CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2341/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/11/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất do Trường tiểu học Tân Khai B (cũ) quản lư, đồng thời cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường B́nh Dương thuê đất để xây dựng Trạm tăng áp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2341.pdf 103(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470