CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2635/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/10/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Thu hồi quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vơ Văn Tần
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2635.pdf 2585(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470