CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2226/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/09/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án GPMB khu 16ha và giao cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành, tại Ấp 2, xă Thành Tâm, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2226.doc 43(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470