CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 262/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

20/12/99

Người kư PCT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Bàn giao lưới điện cho Ngành Điện quản lí
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
262_1999_QD_UB.doc 50(Kbytes)
262_1999_QD_UB_BANGTONGHOP.doc 322(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470