CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2659/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/10/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất của Hạt Kiểm lâm Đồng Phú quản lư, đồng thời cho Công ty TNHH XSX Thương mại An Sơn thuê đất để trồng rừng cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470