CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1545/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/07/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại sở GD&ĐT, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
1545.pdf 64(Kbytes)
TTHC GDDT 3 cap 2018 19-6.doc 1690(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470