CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 80/ 2001/QĐ-UB
Ngày kư

11/10/2001

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành chính sáh và đơn giá đền bù giải toả mặt bằng quy hoạch khu vực Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

80_2001_QD_UB.doc 60(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470