CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 371/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/02/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất của Công ty Cao su Lộc Ninh (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh), đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh xét giao đất hoặc cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đ́nh ông Nguyễn Văn Đắc
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

371.pdf 108(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470