CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1115/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/06/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu BP2A thuộc Dự án Y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

12. QĐ 1115 TỈNH.doc 27(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470