CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2648/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/10/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệtgiá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất cho Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex BP đối với diện tích đất khu tái định cư 123.961,9 m2 thuộc dự án khu dân cư ấp 1, xă Minh Thành, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2648.pdf 4027(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470