CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 271/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

29/12/99

Người kư CT-Bùi Huy Thống
Trích yếu V/v Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Lộc Ninh khóa VII nhiệm ḱ 1999-2004
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

271_1999_QD_UB.doc 45(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470