CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2180/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/09/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất thư của Công ty TNHH Khánh Hiền Land, giao UBND huyện Đồng Phú cho ông Nguyễn Việt Hoàng thuê đất để tiếp tục trồng rừng cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2180.pdf 1866(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470