CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1373/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/06/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung đợt III/2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1373.pdf 6698(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470