CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1771/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi t́m hiểu Bộ luật H́nh sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
6. QD 1771 TỈNH.doc 24(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 1771 TỈNH.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470