CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1140/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/05/2016

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu Phê duyệt đồ án và quy định quản lư quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Minh Hưng III xă Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1140.pdf 376(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470