CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 74/ 2001/QĐ-UB
Ngày kư

25/09/2001

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v Ban hành quy định thủ tục về giấy phép hoạt động khoáng sản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
74_2001_QD_UB.doc 39(Kbytes)
74_2001_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 88(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470