CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2486/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/11/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản Hùng Dũng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái quy mô công nghiệp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2486.pdf 111(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470