CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1365/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/06/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sửa chữa tuyến ĐT.751 đoạn từ Minh Long đi cầu Bà Và
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1365.pdf 3731(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470