CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1715/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/08/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất do Ban QLRPH Lộc Ninh quản lư, đồng thời cho DNTN Xây dựng Huy Hoàng thuê đất để trồng cây cao su
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1715.pdf 104(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470