CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 636/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/03/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt quyết toán và bố trí kinh phí hỗ trợ BHXH, BHYT, BHTN cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

636.pdf 1408(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470