CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 630/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/03/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể và cá nhân thuộc Cụm thi đua các huyện, thị xă, thành phố
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

630.pdf 1285(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470