CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 141/ QĐ-UBND
Ngày kư

17/01/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt đề án tổ chức, xây dựng đại đội Dân quân thường trực luân phiên tập trung huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng xử lư các t́nh huống xảy ra trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

141.pdf 548(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470