CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2417/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/08/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Pḥng Chuẩn đoán - Xét nghiệm của Chi cục Thú y
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2417.PDF 421(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470