CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2731/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/09/2009

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp giữa chủ rừng với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xă, lực lượng vũ trang và Hạt Kiểm lâm trong công tác quản lư, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2731 TINH.doc 31(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470