CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1517/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/07/2012

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp (tạm thời) vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và Phước Ḥa trên Sông Bé trong mùa mưa lũ năm 2012
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
qd 1517.doc 28(Kbytes)
kt qd 1517.doc 361(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470