CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1233/ QĐ-UBND
Ngày kư

12/06/2012

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Công bố một số thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 1233.doc 34(Kbytes)
KT QD 1233.doc 147(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470