CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1135/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/06/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 và Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
4. QĐ 1135 TỈNH.doc 26(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 1135 TỈNH.doc 34(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470