CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2441/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/11/2019

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy Lợi B́nh Phước và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công tŕnh dân dụng và công nghiệp giao sở Xây dựng quản lư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2441.pdf 93(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470