CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 902/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/04/2020

Người kư Trần Văn Mi
Trích yếu Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí đo vẽ bản đồ địa chính, cắm cọc giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp ĐT.741 đoạn cầu Thác Mẹ đến quốc lộ 14 C
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

902.pdf 1502(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470