CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 205/ QĐ-UBND
Ngày kư

03/02/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Chấp thuận cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc Chùa Bảo Tích xă An Khương, huyện Hớn Quản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

205.pdf 41(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470