CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 109/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

22/09/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v : Ban hành bổ sung chế độ chính sách hổ trợ đối với Cán bộ , Công nhân viên tham gia quản lư , bảo vệ rừng .
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD109.pdf 660(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470