CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 159/ QĐ-UBND
Ngày kư

20/01/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường thuộc dự án Khu dân cư Suối Cam (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

159.pdf 181(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470