CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 173/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

22/07/99

Người kư CT-Bùi Huy Thống
Trích yếu v/v Thành lập Hội từ thiện Bảo trợ Người tàn tật & Trẻ em mồ côi Tỉnh B́nh Phước và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

173_1999_QD_UB.doc 45(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470