CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1552/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/07/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu chuyển giao ḅ giống thuộc Dự án Chuyển giao ḅ giống hướng sản xuất thịt năng suất cao và xây dựng mô h́nh đồng cỏ cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

8. QĐ 1552 TỈNH.doc 30(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470