CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 193/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/01/2020

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tŕnh xây dựng hệ thống cống thoát nước thải, thoát nước mưa Khu công nghiệp Chơn Thành II
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

193.pdf 91(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470