CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 597/ QĐ-UBND
Ngày kư

31/03/2008

Người kư Giang Văn Khoa
Trích yếu Về việc chỉ định thầu cung cấp sách tham khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo để trang bị cho 25 thư viện trường học
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 597 Tinh.DOC 31(Kbytes)
Scan0001.pdf 499(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470