CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 927/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/04/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư thị trấn tân Phú quy mô 15,6 ha (thay đổi phương án xử lư nước thải) tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và xă Tiến Hưng thành phố Đồng Xoài do Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

927.pdf 5791(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470