CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1692/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/07/2017

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chit iết xây dựng tỷ lệ 1/200 khu Quẩn lư - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL.13 thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1692.pdf 69(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470