CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2345/ QĐ-UBND
Ngày kư

14/11/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm và ủy quyền cho UBND thị xă Đồng Xoài tổ chức bán đấu giá QSD đất lô đất công Nhà máy nước đá Thị ủy (cũ) thuộc phường Tân Xuân, thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

10. QĐ 2345 TỈNH.doc 52(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470